Darvin düsturu

9 İyun 2017 10:53

Darvin düsturu
Fosil qeydləri: Ara nümunələrin izi yoxdur

27 May 2017 16:14

Fosil qeydləri: Ara nümunələrin izi yoxdur

Təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi ssenarinin yaşanmadığının ən açıq göstəricisi isə fosil (qalıq) qeydləridir. Təkamül nəzəriyyəsinə görə, bütün canlılar bir-birlərindən törəmişlər. Əvvəldən var olan bir canlı növü zamanla bir başqasına çevrilmiş və bütün növlər bu şəkildə ortaya &...

Fosillər “həyat ağacını” təkzib edir...

19 Dekabr 2016 19:58

Fosillər “həyat ağacını” təkzib edir...

  Əvvəlcə, darvinizmin bu mövzudakı fərziyyəsini nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, darvinizm canlıların bir ortaq əcdaddan törədiyini və kiçik dəyişikliklərlə müxtəlifləşdiyini irəli sürür. Bu təqdirdə canlılar lap əvvəldən bir-birinə çox bənzər və ibtidai formalarda ortaya çıxmış olmalıdır. Yen...

GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ -I­ (ONURĞASIZLARDAN SÜRÜNƏNLƏRƏ)

19 Dekabr 2016 19:54

GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ -I­ (ONURĞASIZLARDAN SÜRÜNƏNLƏRƏ)

Təbiət tarixi anlayışı bəzi insanlara təkamül nəzəriyyəsini xatırladır. Bunun səbəbi bu istiqamətdə aparılan təbliğatdır. Bir çox ölkədə təbiət tarixi muzeyləri materialist təkamülçü bioloqların nəzarətindədir və bu muzeylərdəki materiallar da onlar tərəfindən şərh edilir. Tarixən yaşamış canlılar və bu canlılara aid fo...

Gəlin darvinizmə qarşı birləşək

İnsanları Allah'ın yolundan azdırmaq, onlara Allah'ın varlığını və birliyini inkar etdirmək, din əxlaqını aradan qaldırmaq üçün son iki əsrdir dünyada sistemli bir iş görülür.

Variasiya təkamülə dəlil deyil !

Variasiya təkamülə dəlil deyil, çünki variasiya mövcud olan genetik məlumatın fərqli cütləşmələrindən meydana gəlir, yəni genetik məlumata yeni xüsusiyyət qazandırmır.

Quranda təkamül yoxdur - 5

Bəzi tərcümələrdə ayədəki “palçıqdan bir insan yaradacağam” ifadəsi “palçıqdan bir bəşər yaratmaqdayam” şəklində tərcümə edilir və bunun təkamülə işarə etdiyi iddia edilir.

Darvinistlərin yaşayan fosilləri ört-basdır etməyə çalışması saxtakarlıqdır

26 İyun 2017 15:38

Təkamülçülərə cavab

Darvinistlərin yaşayan fosilləri ört-basdır etməyə çalışması saxtakarlıqdır
“Ara keçid fosil tapıldı” iddiası saxtakarlıqdır

24 İyun 2017 11:09

Təkamülçülərə cavab

“Ara keçid fosil tapıldı” iddiası saxtakarlıqdır
“Mutasiyalar təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır

22 İyun 2017 23:01

Quranda təkamül yoxdur

“Mutasiyalar təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır
“Təbii seleksiya təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır

21 İyun 2017 17:48

Təkamülçülərə cavab

“Təbii seleksiya təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır
“Palçıqlı suda ilk hüceyrə əmələ gəlib” iddiası saxtakarlıqdır

19 İyun 2017 00:32

Təkamülçülərə cavab

“Palçıqlı suda ilk hüceyrə əmələ gəlib” iddiası saxtakarlıqdır

© 2016 Bu sayt Harun Yəhya əsəsrləri əsasında hazırlanıb.imanisaytlar.com.